Nejbližší události:

 

Katecheze dětí (vždy v pondělí 17:30, Habrovka, sál)
Mystická antropologie podle Fernanda Riela - vždy v 18:15-19:00, Michle - fara (v út  kurs 2, ve čtvrtek kurs 1)

_____________________________________________________________________________________________

6. 12. 15. výročí úmrtí Fernanda Riela, zakladatel Misionářů Identes (17:30, Krč - kostel)
_________________________________________________________________________________________

9. 12. Sbor BYZANTION - Vánoční koncert  (19:00, Michle - kostel) 
15. 12. Přednáška: Jiří Edy Zajíc - Skauting a Krčské oddíly 1968-2019 (16:00, Krč - sál)

15. 12. Dulcia Carmina - Adventní koncert  (17:00, Michle - kostel)

Farní kalendář na prosinec (pdf)

Bohoslužby ve farnosti a služby kněží 

Biblické texty z uplynulé a nadcházející neděle

Pokud se se chcete dozvědět více o farnosti, k orientaci vám poslouží hlavní menu.
Pro pomoc s řešením životní situace zkuste sekci Kontakty.
V sekci Aktuality se snažíme udržovat informace o současném dění (ohlášky, oznámení, Farní list).
Přejeme Vám, ať  zde nalézáte, co potřebujete.