Nejbližší události (nejenom) ve farnosti:

FARNÍ SÁL - DŮLEŽITÉ OZNÁMENI
KLIKNOUT TADY
 
************************

Poděkování za Tříkralovou sbírku 2020 - Dopis od našeho Arcibiskupa
_____________________________________________
Krásný a úspěšný Masopust na Habrovce.
12 hodin sdělení: jídla a osobní příběhy, hry a hudbu.
Děkujeme všem, co toto organizovali a vedli;
děkujeme i všem, farníkům a přátelům, co se k nám přidali.
_____________________________________________

Poselství Svatého otce Františka k postní době 2020 
„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20)

******************************************
Farní kalendář na Únor
******************************************

Z ÚNOROVÉHO KALENDÁŘE
 

******************************************
POZVÁNKY ODJINUD  
Kolegium Katolických LékařůDoc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. – Sto let od narození sv. Jana Pavla II. (26. 2. – 18:30 – VFN III. interní klinika) 
Vybrané kapitoly z Bioetiky jáhen Miroslav Auxt Eugenetika a genová terapie (4. 3. 19:00 Farnost Praha-Kunratice
Manželství a důstojné předávání života (8. 3. 
15:30-18:00 Farnost Praha-Stodůlky) 

Bohoslužby ve farnosti a služby kněží 

Biblické texty z uplynulé a nadcházející neděle

Pokud se se chcete dozvědět více o farnosti, k orientaci vám poslouží hlavní menu.
Pro pomoc s řešením životní situace zkuste sekci Kontakty.
V sekci Aktuality se snažíme udržovat informace o současném dění (ohlášky, oznámení, Farní list).
Přejeme Vám, ať  zde nalézáte, co potřebujete.