Nejbližší události ve farnosti:

Děkuju všem za snahu o domluvu a za vlídné a věcné jednání na včerejší pastorační radě.   
(Josef Basík, 24. 1. 2020)  
******************************************

******************************************
Z LEDNOVÉHO KALENDÁŘE  
26. 1. 2020 – 1. Neděle Božího slova
Zde si můžete přečíst
Papež František ♦ APERUIT ILLIS ♦ „Motu proprio“  
List takto začíná:
"„V té chvíli jim dal schopnost, aby rozuměli Písmu“ (Luk 24,45). To byl jeden z posledních činů vzkříšeného Pána před jeho nanebevstoupením. Zjevuje se učedníkům, když jsou pohromadě, jí s nimi chléb a dává jim schopnost rozumět Písmu svatému." Pro pokračování kliknete zde.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
„Pouť kolem Česka za 66 dní“ - Beseda s promítáním s Tomášem Lachmanem (26. 1. 16:00 Krč–sál)
******************************************
Z ÚNOROVÉHO KALENDÁŘE
Dětský maškarní karneval (9. 2. 15:00 Krč–sál)

******************************************
Pozvánky odjinud 
Pastorační středisko - Akademie nejen pro seniory

Bohoslužby ve farnosti a služby kněží 

Biblické texty z uplynulé a nadcházející neděle

Pokud se se chcete dozvědět více o farnosti, k orientaci vám poslouží hlavní menu.
Pro pomoc s řešením životní situace zkuste sekci Kontakty.
V sekci Aktuality se snažíme udržovat informace o současném dění (ohlášky, oznámení, Farní list).
Přejeme Vám, ať  zde nalézáte, co potřebujete.